Bảng giá

Gói miễn phí dành cho các cửa hàng nhỏ

 

Ghi chú:

1. Giá trên chưa bao gồm 10%VAT;

2. Chỉ viết hóa đơn đỏ cho các giao dịch trên 2,5 triệu;

3. Nếu muốn nâng cấp thêm Số Cửa hàng/Điểm bán thì giá thêm bằng giá của gói dịch vụ cho mỗi Cửa hàng/Điểm bán;

4. Miễn 100% phí khởi tạo (2.000.000vnđ) - Áp dụng cho đến khi có thông báo mới;

5. Gói Miễn phí dành cho các cửa hàng nhỏ;