HD sử dụng

MỤC LỤC

1. Đăng ký tài khoản thành viên   3. Hiệu chỉnh Hồ sơ tài khoản thành viên
2. Đăng nhập hệ thống vPOS24h.com   4. Đăng ký gói dịch vụ để dùng đầy đủ tính năng của vPOS24h.com

 

Chú ý:

+ Sau khi đăng nhập vào vPOS24h.com, để xem Hướng dẫn sử dụng 7 bước đơn giản Bạn kích chuột vào biểu tượng dấu ? ở trên cùng và làm tuần tự theo 7 bước đó.

+ Nếu Bạn muốn theo dõi chi tiết cách dùng vPOS24h.com thì Bạn cần kích chuột vào menu Hướng dẫn sử dụng và làm theo hướng dẫn ứng với số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

 

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1. Đăng ký tài khoản thành viên

      

2. Đăng nhập hệ thống vPOS24h.com

     

3. Hiệu chỉnh Hồ sơ tài khoản thành viên

      

4. Đăng ký gói dịch vụ để dùng đầy đủ tính năng của vPOS24h.com