Thiết lập thông tin doanh nghiệp

     Đây là công việc đầu tiên bạn cần phải làm để thiết lập các thông số chung cho cửa hàng, cơ sở kinh doanh của Bạn. Công việc này nhìn chung chỉ phải làm một lần duy nhất.