Thanh toán

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội

Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ - Ngân hàng Vietcombank          Số tài khoản: 0.451.001.315.502 
          Chủ tài khoản: Hoàng Quốc Uy 
          Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

 

Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội

Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ - Ngân hàng VietinBank          Số tài khoản: 105.001.446.839 
          Chủ tài khoản: Hoàng Quốc Uy 
          Ngân hàng: VietInBank - Chi nhánh Thanh Xuân

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng