vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
June 25, 2020 - Bởi Quản trị viên

Giới thiệu giao diện làm việc của vPOS24h

     Khi bạn đăng nhập vào phần mềm Quản lý bán hàng - Quản lý kho vPOS24h.com thành công, thì bạn gặp màn hình làm việc sau:


Trong đó:

+ Khu vực đánh số 1: Là menu dọc ứng với các module của phần mềm Quản lý bán hàng - Quản lý kho vPOS24h.com;

+ Biểu tượng đánh số 2: Kích vào sẽ bật ra máy tính để bạn tính toán. Tính xong, bạn kích vào nó để tắt nó đi;

+ Biểu tượng đánh số 3: Kích vào để đăng nhập vào giao diện bán hàng tại điểm bán. Giao diện POS rất trực quan bao gồm Khung tạo Hóa đơn, khung chọn sản phẩm/dịch vụ theo danh mục để tạo đơn đặt hàng và bán hàng tại điểm bán. Thường giao diện POS dùng cho Nhân viên thu ngân hoặc nhân viên phụ trách bán hàng tại Điểm bán.

+ Biểu tượng đánh số 4: Khi kích vào sẽ cho bạn xem báo cáo lợi nhuận của ngày hôm nay (tính từ lúc mở cửa bán hàng cho đến thời điểm bạn kích vào để xem báo cáo);

+ Biểu tượng đánh số 5: Kích vào nó sẽ hiển thị Hướng dẫn sử dụng sơ bộ theo các bước.

+ Biểu tượng đánh số 6: Kích vào sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc các sản phẩm chuẩn bị hết trong kho. Qua đó bạn sẽ có chiến lược thanh lý, loại bỏ hoặc nhập hàng cho phù hợp;

+ Biểu tượng đánh số 7: Kích vào để chỉnh sửa thông tin Hồ sơ cá nhân ứng với tài khoản của bạn, hoặc để thay đổi mật khẩu cho tài khoản thành viên của bạn;

+ Khung số 8: Kích vào sẽ hiển thị báo cáo tổng hợp tóm lược về: Tổng tiền mua hàng; Doanh thu bán hàng; Nợ nhà cung cấp; Tổng tiền ứng với các hóa đơn mua hàng đã quá hạn thanh toán của khách hàng; Tổng chi phí sử dụng...ứng với thời điểm bạn kích vào lựa chọn tương ứng của khung 8. Kết quả hiển thị trả về ở khung 9 và 10;

+ Khung số 10: Hiển thị các báo cáo sơ lược về các chỉ số cần thiết như: Doanh thu; Sản phẩm chuẩn bị hết hạn; Sản phẩm chuẩn bị hết trong kho...