vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
Nguyễn Xuân Thu
Giám đốc kinh doanh
Hoàng Kim Quy
Kế toán & Nhân sự
Lan Hương
Marketing
Hoàng Quốc Uy
CEO