vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 12, 2022 - Bởi Quản trị viên

Bàn về Vai trò của Đại diện bán hàng

     Đại diện bán hàng hay còn gọi là Đại lý hoặc Cộng tác viên, đó là các cá nhân hoặc tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp bạn phân phối sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng đầu cuối hoặc các đại lý, cộng tác viên của họ.

    vPOS24h.com hỗ trợ quản lý các Đại lý, Cộng tác viên này theo Quyền hạn/Quyền truy cập/Vai trò tương ứng của họ trong hệ thống. Dưới đây là các quyền đề xuất gán cho Đại diện bán hàng.


Hình 1: Vai trò/Quyền truy cập gán cho Đại lý

* Chú ý:

+ Nếu doanh nghiệp bạn có sử dụng đội ngũ Đại lý, Cộng tác viên thì bạn cần định nghĩa Vai trò cho họ tương tự như trên còn nếu không thì bỏ qua bài viết này.

+ Trong menu Cài đặt => Cài đặt doanh nghiệp => Bán hàng, thì phần Đại lý - Đại diện bán hàng bạn cần chọn:

- Giá trị "Chọn từ danh sách người dùng hoặc Người dùng đã đăng nhập" nếu bạn muốn Đại lý, CTV có thể đăng nhập vào phần mềm để thực hiện các nghiệp vụ như: Tạo đơn hàng, theo dõi doanh số bán của họ, theo dõi hoa hồng của họ...trường hợp này, khi họ tạo đơn hàng xong thì giao dịch bán hàng sẽ ở trạng thái chờ thanh toán => Khi đại lý thanh toán với bạn thì bạn sẽ chuyển trạng thái đó thành trạng thái thanh toán thông qua nghiệp vụ Thanh toán;

- Giá trị "Chọn từ danh sách đại lý bán hàng": Là danh sách được tạo tại menu Quản lý người dùng => Đại diện bán hàng. Trường hợp này, Đại lý, CTV sẽ không đăng nhập được vào phần mềm và thực hiện các nghiệp vụ Bán hàng được. Nghiệp vụ đó sẽ do chính bạn làm.

+ Chú ý cực quan trọng, trong giao dịch bán hàng, ở Ô Đại lý, bạn cần chọn Tên Đại lý có phát sinh đơn hàng để tính hoa hồng cho họ. Kể cả khi Đại lý, CTV tự tạo đơn hàng thì họ cũng phải chọn giá trị cho ô này, nếu không Hoa hồng sẽ không được tính cho họ.

+ Đại lý, CTV muốn xem báo cáo về doanh thu và hoa hồng của mình thì trong menu Báo cáo => Đại diện bán hàng, trong ô Người dùng, Đại lý, CTV chọn tên của họ thì nó sẽ hiển thị báo cáo chi tiết về doanh thu, hoa hồng của họ.