vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
June 26, 2020 - Bởi Quản trị viên

Cài đặt hóa đơn

Bài viết này sẽ giúp bạn:

+ Thêm mới một Định dạng hóa đơn bán hàng;

+ Chỉnh sửa, xóa một Định dạng hóa đơn bán hàng đang tồn tại;

+ Thêm mới một Bố cục hóa đơn bán hàng;

+ Chỉnh sửa một Bố cục hóa đơn bán hàng đang tồn tại;

1. Làm việc với Định dạng hóa đơn bán hàng

1.1. Chỉnh sửa một Định dạng hóa đơn bán hàng đang tồn tại

     Định dạng Hóa đơn bán hàng là việc Bạn thiết lập Tiền tố cho Số Hóa đơn, số thứ tự hóa đơn đầu tiên, độ dài của Số Hóa đơn...

     Để chỉnh sửa một Định dạng hóa đơn đang tồn tại, bạn làm như sau:

+ Bước 1: Bạn kích chuột vào menu Cài đặt => Cài đặt hóa đơn => Kích vào tab Định dạng Hóa đơn => Kích vào nút Sửa ứng với Định dạng hóa đơn cần sửa như hình dưới:


Hình 1: Thao tác với Định dạng Hóa đơn bán hàng

+ Bước 2: Trong cửa sổ mới mở ra,  bạn tiến hành chỉnh sửa thông tin cần thiết, cuối cùng bạn nhấn nút "Lưu" để hoàn thành.

Chú ý:

- Nếu Tiền tố của số Hóa đơn bán hàng bạn đặt là: UTP;

- Nếu độ dài số Hóa đơn bạn chọn là: 8;

=> Thì Số hiệu Hóa đơn bán hàng đầu tiên được xuất ra có giá trị là: UTP00001;

1.2. Xóa một Định dạng hóa đơn bán hàng đang tồn tại

     Bạn làm tương tự mục 1 ở trên, nhưng bạn kích vào nút "Xóa" thay vì nút "Sửa" để tiến hành Xóa Định dạng hóa đơn bán hàng tương ứng như hình 1 bên trên.

1.3. Thêm mới một Định dạng hóa đơn bán hàng

     Bạn làm tương tự mục 1 ở trên, nhưng bạn kích vào nút "Thêm" thay vì nút "Sửa" để tiến hành Xóa Định dạng hóa đơn bán hàng tương ứng như hình 1 bên trên.

     Sau đó bạn điền thông tin liên quan vào các ô dữ liệu ở cửa sổ mới mở ra, cuối cùng nhấn nút "Cập nhật" để hoàn thành.

2. Làm việc với Bố cục hóa đơn bán hàng

2.1. Chỉnh sửa thông tin Bố cục hóa đơn bán hàng

     Bố cục Hóa đơn bán hàng là giao diện hiển thị Hóa đơn bán hàng khi phát sinh giao dịch bán hàng cho khách. Hóa đơn này được gửi cho khách mỗi khi khách tiến hành thanh toán tiền cho bạn.

     Để tiến hành chỉnh sửa Bố cục hóa đơn bán hàng bạn làm như sau:

+ Bước 1: Kích chọn menu Cài đặt => Cài đặt hóa đơn => Kích chọn tab Bố cục hóa đơn => Kích vào Bố cục hóa đơn cần sửa (như mục 4 ở hình dưới).

Hình 2: Thao tác với Bố cục Hóa đơn bán hàng
+ Bước 2: Trong cửa sổ mới mở ra, Bạn tiến hành chỉnh sửa các ô dữ liệu cần thiết (như được mô tả bên dưới), cuối cùng bạn kích chọn nút Cập nhật để hoàn thành;
Trong đó bạn cần chú ý mấy ô dữ liệu sau:
Tên bố cục: Đặt tên Bố cục Hóa đơn bán hàng để phân biệt với các Bố cục Hóa đơn bán hàng khác;
Mẫu Hóa đơn: Bạn nên chọn mẫu đầu tiên có tên "Classic (for Normal Printer)" - Bạn cũng có thể chọn các mẫu khác và thử in một hóa đơn bán hàng ứng với Máy in mặc định của bạn để thử và chọn ra mẫu hóa đơn bạn ưng ý.
Hiển thị hóa đơn Logo: Nếu được chọn thì hệ thống sẽ hiển thị Logo (ứng với ảnh bạn đã chọn trong mục "Logo hóa đơn" bên tay trái) trên Hóa đơn bán hàng.
Tiêu đề hóa đơn: Bạn đặt là HÓA ĐƠN;
Nhãn Số hóa đơn: Bạn sửa lại là Số hóa đơn;
Nhãn ngày: Bạn đổi lại là Ngày;
- Hiển thị tên địa điểm & Hiển thị thông tin khách hàng & Số nhà, Đường, Phường & Số điện thoại: Bạn tích chọn để các thông tin này xuất hiện trên Hóa đơn bán hàng. Các tùy chọn khác bạn cân nhắc nên tích chọn hay không?
Nhãn sản phẩm: Bạn sửa lại là Sản phẩm (hoặc Dịch vụ);
Số lượng nhãn: bạn sửa lại là Số lượng;
Đơn giá: bạn sửa lại là Đơn giá;
Nhãn Tổng tiền phụ: Bạn sửa lại giá trị là Tổng tiền;
Nhãn phụ: bạn sửa lại giá trị là Tổng tiền;
Nhãn giảm giá:Bạn sửa lại là Giảm giá;
Nhãn thuế: Sửa lại là Thuế;
Nhãn Tổng tiền phải thanh toán: sửa lại là Tổng tiền cần thanh toán;
Nhãn Tổng tiền phải trả (Bán hiện tại): Sửa lại là Tổng tiền phải trả;
Nhãn hiển thị Số tiền đã trả: sửa lại là Tổng tiền đã thanh toán;
2.2. Thêm mới một Bố cục Hóa đơn bán hàng
    Bạn thực hiện tương tự mục 2.1 ở trên, Chỉ thay bằng việc kích chuột vào ô số 4 thành kích chuột vào nút nhấn Thêm (số 5) như hình 2 bên trên.
    Sau đó bạn điền thông tin cần thiết ứng với các ô dữ liệu tương ứng, cuối cùng nhấn nút "Cập nhật" để hoàn thành.