vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 11, 2022 - Bởi Quản trị viên

Cài đặt thuế suất

Nội dung Bài viết:

+ Tạo mới Thuế suất;

+ Sửa - Xóa Thuế suất đã tồn tại;


NỘI DUNG CHI TIẾT


1. Tạo mới Thuế suất

     Thuế suất tiếng Anh là Tax rate, là mức thuế phải thu do Nhà nước quy định. Thuế suất gồm hai loại: thuế suất tỉ lệ và thuế suất định mức. Thuế suất tỉ lệ xác định mức thuế phải thu theo tỉ lệ phần trăm của đối tượng tính thuế. Ví dụ: Mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10%, 0% được tính trên thành tiền.

     Thuế suất sẽ được dùng trong quá trình bán hàng, cụ thể nó sẽ được sử dụng trong Module Bán hàng của Phần mềm này. Do vậy, Bạn cần phải định nghĩa (phải tạo) nó.

     Để tạo Thuế suất, Bạn làm theo trình tự sau: 

+ Bước 1: Bạn kích vào menu Cài đặt (1) => Thuế suất (2) => Kích vào nút Thêm (3) như Hình 1 bên dưới.

Hình 1: Danh sách Thuế suất

+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm mới Thuế suất, Bạn điền thông tin loại Thuế suất bạn cần định nghĩa vào, cuối cùng bạn nhấn nút Lưu để hoàn thành.

Hình 2: Tạo mới Thuế suất

2. Sửa - Xóa Thuế suất đã tồn tại


+ Để Sửa một Thuế suất đã tồn tại, Bạn kích vào biểu tượng chiếc bút (4) ứng với Thuế suất cần sửa như trên Hình 1 bên trên => Sau đó tiến hành sửa;

+ Để xóa một Thuế suất, Bạn kích vào biểu tượng thùng rác (5) như ở Hình 1 bên trên ứng với Thuế suất cần xóa.