vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
September 04, 2022 - Bởi Quản trị viên

Nghiệp vụ dành cho bộ phận Bếp

     Mỗi khi Nhân viên phục vụ, hay Nhân viên thu ngân, hay Nhân viên bán hàng lên đơn hàng cho Khách hàng thì danh sách các Đơn hàng sẽ xuất hiện ở giao diện quản lý của Bộ phận Bếp. Khi đó, Bộ phận bếp sẽ biết được Đơn hàng gồm những món ăn nào và Bộ phận bếp sẽ thực hiện tuần tự theo các Đơn đặt hàng đó.

     Khi thực hiện xong Đơn hàng nào, thì bộ phận Bếp sẽ chuyển trạng thái Đơn hàng đó là đã nấu => Lúc này, Bộ phận Bếp Xong việc => Bộ phận Phục vụ hoặc Nhân viên kinh doanh hoặc quản lý sẽ nắm bắt được Đơn hàng nào đã nấu xong thì tiến hành vào mang ra để phục vụ Khách.


Hình 1: Giao diện Quản lý các Đơn hàng của bộ Phận Bếp


Trong đó:

- Ô đỏ số 1: Cho biết Số hiệu Đơn đặt hàng (được tạo bởi Nhân viên Thu ngân hoặc Nhân viên phục vụ hoặc nhân viên kinh doanh). Số hiệu đơn đặt hàng càng lớn thì Đơn đặt hàng đó vừa mới tạo. Căn cứ vào Số hiệu đơn đặt hàng để Bộ Phận Bếp ưu tiên thực hiện.

- Nút nhấn Đánh dấu là nấu chín ( 2):  Khi đã nấu xong các món ăn có trong đơn hàng nào thì bạn kích vào nút này để đánh dấu là Đã nấu chín. Khi đó trạng thái của đơn hàng là Đã nấu => Và Đơn hàng đó sẽ biến mất khỏi màn hình này => Khi đó ở giao diện quản lý của Nhân viên Phục vụ sẽ xuất hiện tình trạng đơn hàng là Đã nấu => Nhân viên phục vụ sẽ vào lấy để mang ra phục vụ Khách (Quản lý hoàn toàn nắm được các nghiệp vụ này từ phần mềm để quản lý và đôn đốc nhân viên thực hiện cho kịp yêu cầu của Khách hàng);

- Nút nhấn Chi tiết đặt hàng (3): Kích vào để biết chi tiết các Món ăn mà Khách hàng đã đặt hàng. Căn cứ vào đó để bộ phận Bếp triển khai nấu cho phù hợp.

- Nút nhấn thứ 4: Thường xuyên kích vào để Đơn hàng mới được cập nhật hiển thị trên màn hình này.

- Nút nhấn thứ 5: Kích vào để thoát khỏi màn hình này.


* Chú ý:

- Bộ phận Bếp nên được trang bị một màn hình TV hoặc một máy tính đã truy cập vào phần mềm vPOS24h với giao diện dành riêng cho bộ phận Bếp như Hình 1 bên trên.

- Nhân viên bộ phận Bếp cũng có thể sử dụng điện thoại truy cập vào màn hình này (Thường Bếp trưởng sẽ làm nhiệm vụ này để theo dõi đơn hàng và đôn đốc nhân viên bếp thực hiện đơn hàng cho chuẩn và kịp thời).