vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 13, 2022 - Bởi Quản trị viên

Nhập thông tin Khách hàng Nhà cung cấp từ file Excel

     Nhập thông tin về Khách hàng, Nhà cung cấp số lượng lớn từ File Excel sẽ giúp bạn giảm thiểu thời gian nhập dữ liệu về Khách hàng và Nhà cung cấp. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Bước 1: Mở giao diện Nhập dữ liệu Liên hệ hàng loạt từ File Excel bằng cách kích vào menu Liên hệ (1) => Nhập Liên hệ từ Excel (2) => tiếp theo, bạn kích vào nút Tải xuống mẫu file nhập dữ liệu (3). Bạn thực hiện tương tự như Hình 1 bên dưới.


Hình 1: Giao diện Nhập dữ liệu Khách hàng - Nhà cung cấp hàng loạt từ file Excel

2. Bước 2: Bạn mở File Excel mẫu vừa tải về và điền dữ liệu vào các cột theo mẫu file đó.


Hình 2: Điền thông tin Khách hàng - Nhà cung cấp vào Mẫu File Excel

* Chú ý:

- Các cột có dấu * thì bắt buộc phải nhập dữ liệu;

- Bạn có thể đưa chuột vào tên mỗi cột (nếu tên cột đó có dấu đỏ) để biết cách nhập dữ liệu ứng với cột đó.

- Nên tổ chức dữ liệu tách bạch giữa Khách hàng với Nhà cung cấp để dễ thao tác và quản lý.

3. Bước 3: Sau khi tổ chức dữ liệu theo file mẫu Excel đó xong, bạn kích chuột vào nút Choose File (4) như ở Hình 1 bên trên => tiếp theo, bạn chọn file Excel mà bạn đã tổ chức dữ liệu xong => tiếp theo, bạn kích vào nút Gửi (5) như ở Hình 1 bên trên để tiến hành nhập dữ liệu hàng loạt từ file Excel đó.

*Chú ý: Trong quá trình thao tác, nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì thì bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline/Zalo: 0945.062.863 để được hỗ trợ.