vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 20, 2022 - Bởi Quản trị viên

Tạo mới và Quản lý Hàng mua trả lại

     Trong quá trình Quản lý bán hàng, nhiều khi bạn phải trả lại hàng cho Nhà cung cấp với nhiều lý do như: Hàng hỏng, Hàng vỡ, Hàng giao không đúng chủng loại, Hàng giao không đảm bảo chất lượng, Bạn không muốn lấy nhiều như đơn đặt hàng mua...trong những trường hợp này, sau khi trao đổi và thống nhất với Nhà cung cấp, bạn cần tiến hành xử lý Nghiệp vụ Hàng mua trả lại như được hướng dẫn dưới đây.


Nội dung bài viết:

+ Tạo mới Giao dịch Hàng mua trả lại;

+ Sửa, Xóa Giao dịch Hàng mua trả lại;

+ Thêm Thanh toán cho Giao dịch Hàng mua trả lại;

+ Xem khoản thanh toán cho Giao dịch Hàng mua trả lại;


NỘI DUNG CHI TIẾT


1. Tạo mới Giao dịch Hàng mua trả lại

+ Bước 1: Bạn kích vào menu Mua hàng (1) => Hàng mua trả lại (2) => kích nút Thêm () để mở ra danh sách các Giao dịch Hàng mua trả lại như Hình 1 bên dưới.


Hình 1: Danh sách Giao dịch Hàng mua trả lại


+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm Hàng mua trả lại, bạn tiến hành nhập dữ liệu theo các ô dữ liệu ở cửa sổ này => cuối cùng, bạn nhấn nút Lưu (19) để hoàn thành việc tạo Giao dịch Hàng mua trả lại mới.


Hình 2: Thêm mới Giao dịch Hàng mua trả lại

* Trong đó:

- Các Ô có dấu * thì bắt buộc phải nhập dữ liệu;

- Ô Nhà cung cấp (11): Bạn gõ tên Nhà cung cấp vào đây rồi chọn một Nhà cung cấp phù hợp từ danh sách hiển thị ra.

- Ô Địa điểm kinh doanh (12): Bạn chọn Điểm bán chứa Hàng hóa cần phải trả lại cho Nhà cung cấp (hàng hóa trước đó mua của Nhà cung cấp này). Phải chọn điểm bán từ Ô này thì Ô Tìm kiếm sản phẩm (15) mới cho phép nhập dữ liệu. 
- Ô Số tham chiếu (13): Bạn để trống, hệ thống sẽ tự sinh dữ liệu cho ô này;

- Ô Đính kèm tài liệu (14): Nếu có chứng từ liên quan thì bạn tải lên qua ô này;

- Ô Tìm kiếm sản phẩm (15): Bạn gõ tên Sản phẩm cần trả lại vào đây, khi đó Sản phẩm cần trả lại sẽ xuất hiện trong bảng dữ liệu ngay bên dưới;

- Cột Số lượng (16): Bạn nhập số lượng cần trả lại ứng với các Sản phẩm trên từng dòng;

- Cột Đơn giá (17): Bạn nhập mức giá trả lại cho Nhà cung cấp. Mức giá này có thể Thấp hơn, Bằng hoặc Cao hơn so với Giá nhập trước đó tùy thuộc vào Vấn đề trả lại hàng giữa bạn và Nhà cung cấp;

- Cột Thùng rác (cột ngoài cùng của bảng dữ liệu): Bạn muốn xóa dòng sản phẩm nào (nếu không muốn trả lại Nhà cung cấp sản phẩm đó) thì bạn kích vào biểu tượng thùng rác ứng với dòng cần Xóa;

- Ô Thuế mua hàng (18): Bạn chọn loại thuế mua hàng phù hợp (ứng với thuế mua hàng mà bạn bị áp trong giao dịch Mua hàng với Nhà cung cấp);


2. Sửa, Xóa Giao dịch Hàng mua trả lại

+ Để Sửa Giao dịch Hàng mua trả lại đang tồn tại thì trong Danh sách Giao dịch Hàng mua trả lại được hiển thị như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (6) ứng với Giao dịch Hàng mua trả lại cần Sửa => tiếp theo, bạn kích vào Biểu tượng Sửa (7) => Rồi tiến hành Sửa dữ liệu cho nó;

+ Để Xóa Giao dịch Hàng mua trả lại đang tồn tại thì trong Danh sách Giao dịch Hàng mua trả lại được hiển thị như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (6) ứng với Giao dịch Hàng mua trả lại cần Xóa => tiếp theo, bạn kích vào Biểu tượng Xóa (10) => Rồi tiến hành Xóa nó;


3. Thêm Thanh toán cho Giao dịch Hàng mua trả lại

     Khi Nhà cung cấp thanh toán khoản tiền ứng với số lượng sản phẩm mà bạn đã trả lại cho họ, thì bạn cần phải thực hiện nghiệp vụ Thanh toán này.

       Để Thêm Thanh toán cho Giao dịch Hàng mua trả lại nào thì trong Danh sách các Giao dịch Hàng mua trả lại hiển thị  như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (6) ứng với Giao dịch Hàng mua trả lại cần thanh toán => kích vào lựa chọn Thêm thanh toán (8) => Khi đó cửa sổ Thêm thanh toán sẽ hiển thị ra như Hình 3 bên dưới.


Hình 3: Thêm thanh toán cho Giao dịch Hàng mua trả lại

* Trong đó:

- Ô nào có dấu * thì bắt buộc phải nhập dữ liệu;

- Ô Phương thức thanh toán: Bạn chọn phương thức thanh toán mà bạn đã thống nhất với Nhà cung cấp. Ví dụ: Tiền mặt chẳng hạn;

- Ô Số tiền: Nếu Nhà cung cấp thanh toán một phần thôi thì bạn nhập giá trị ứng với số tiền mà Nhà cung cấp đã thanh toán (thường số tiền này nhỏ hơn số tiền mặc định của ô này khi cửa sổ này xuất hiện). Ngược lại, nếu Nhà cung cấp thanh toán toàn bộ số tiền ứng với Giao dịch Hàng mua trả lại đó thì bạn để nguyên số tiền theo mặc định;

- Ô Đính kèm tài liệu: Nếu có chứng từ liên quan thì bạn tải nó lên qua ô này;


4. Xem khoản thanh toán cho Giao dịch Hàng mua trả lại

     Để xem thông tin ứng với các Thanh toán cho Giao dịch Hàng mua trả lại nào, cũng như bổ sung thêm khoản Thanh toán cho nó, hay muốn xem, sửa, xóa Khoản Thanh toán trước đó thì bạn cần thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

      Trong cửa sổ hiển thị Danh sách các Giao dịch Hàng mua trả lại như Hình 1 bên trên, bạn kích vào nút Hoạt động (6) ứng với Giao dịch Hàng mua trả lại cần xem => tiếp theo, bạn kích lựa chọn Xem Thanh toán (9) => Khi đó cửa sổ Xem thanh toán sẽ xuất hiện như ở Hình 4 bên dưới.


Hình 4: Hiển thị thông tin thanh toán của Giao dịch Hàng mua trả lại

* Trong đó:

+ Nút Thêm thanh toán (20): Khi bạn kích vào nút nhấn này thì bạn sẽ làm việc với cửa sổ Thêm thanh toán cho Giao dịch Hàng mua trả lại này. Nó được thực hiện tương tự hướng dẫn như ở Phần 3 bên trên.

- Biểu tượng Chiếc bút chì (21): Kích vào biểu tượng này ứng với dòng nào thì bạn sẽ sửa thông tin thanh toán ứng với dòng Thanh toán đó;

- Biểu tượng Thùng rác (22): Kích vào biểu tượng này ứng với dòng nào thì bạn sẽ tiến hành Xóa dòng thanh toán đó;

- Biểu tượng Con mắt (23): Kích vào biểu tượng này ứng với dòng nào thì bạn sẽ xem chi tiết thông tin thanh toán ứng với dòng Thanh toán đó;

- Nút In (24): Kích vào để in toàn bộ thông tin thanh toán ứng với Giao dịch Hàng mua trả lại;

- Nút Đóng (25): Kích vào để đóng cửa sổ Xem Thanh toán;