vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
September 03, 2022 - Bởi Quản trị viên

Tạo mới và Quản lý Sản phẩm bổ sung cho Nhà hàng

     Trong quá trình bán hàng tại Nhà hàng, có những món ăn có đi kèm thêm sản phẩm bổ sung, ví dụ như: Khi khách hàng gọi bát phở thì họ có thể gọi thêm các sản phẩm bổ sung đi kèm với nó như: Quẩy, Trứng ốp, Trứng vịt lộn...

    Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách tạo mới và quản lý các sản phẩm bổ sung này.


Nội dung bài viết:

+ Tạo mới Sản phẩm bổ sung;

+ Gán các sản phẩm bổ sung cho Sản phẩm Chính;

+ Sửa, Xóa một Sản phẩm bổ sung đang tồn tại;


NỘI DUNG CHI TIẾT


1. Tạo mới Sản phẩm bổ sung

+ Bước 1: Bạn kích vào menu Cài đặt (1) => Thông tin bổ sung (2) => Kích vào nút Thêm (3). Bạn thực hiện tương tự Hình 1 bên dưới.


Hình 1: Danh sách các Sản phẩm bổ sung


+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm thông tin bổ sung hiển thị ra như Hình 2 bên dưới, bạn tiến hành Nhập nội dung cho sản phẩm bổ sung vào => Cuối cùng, bạn nhấn nút Lưu(12) để hoàn thành.


Hình 2: Thêm Sản phẩm bổ sung


Trong đó:

- Ô Nhóm thông tin bổ sung (7): Bạn gõ Tên của Nhóm sản phẩm Bổ sung vào đây;

- Ô Thông tin bổ sung (8): Bạn gõ Tên của Sản phẩm bổ sung vào;

- Ô Giá bán (9): Bạn nhập giá bán ứng với sản phẩm bổ sung đó;

- Biểu tượng số 10: Kích vào để thêm một dòng mới để tạo mới một sản phẩm bổ sung;

- Biểu tượng 11: Kích vào thì dòng tương ứng sẽ bị xóa.

 

2. Gán các sản phẩm bổ sung cho Sản phẩm Chính

     Sau khi định nghĩa sản phẩm bổ sung rồi thì bạn cần gán cho Sản phẩm Chính (Là những Sản phẩm được tạo từ menu Sản phẩm). Như vậy, khi bạn tạo đơn bán hàng thì khi chọn Sản phẩm Chính thì nó sẽ hiển thị danh sách các Sản phẩm bổ sung để bạn chọn thêm (nếu khách hàng có thêm như cầu về những sản phẩm bổ sung này);

     Để gán các sản phẩm bổ sung cho sản phẩm chính thì bạn làm như sau:

+ Bước 1: Trong cửa sổ hiển thị Danh sách các sản phẩm bổ sung như Hinh1 bên trên, bạn kích vào nút Quản lý sản phẩm (5).


Hình 3: Gán sản phẩm phụ cho sản phẩm chính


+ Bước 2: Trong cửa sổ Sản phẩm sửa đổi hiển thị ra như Hình 3 bên trên, bạn gõ tên sản phẩm chính vào ô số 13 => Sau đó chọn sản phẩm từ danh sách sản phẩm hiện ra => Bạn cứ làm như thế cho đến sản phẩm chính cuối cùng => Sau cùng, bạn nhấn nút Lưu (15) để hoàn thành.


*Chú ý: Nếu muốn xóa dòng nào thì bạn chỉ việc kích vào biểu tượng số 14 như Hinh 3 bên trên là được.