vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 13, 2022 - Bởi Quản trị viên

Tạo và Quản lý Đơn vị tính cho sản phẩm dịch vụ

Nội dung bài viết:

+ Tạo mới Đơn vị tính;

+ Sửa, Xóa Đơn vị tính đang tồn tại;


NỘI DUNG CỤ THỂ


1. Tạo mới Đơn vị tính

+ Bước 1: Bạn kích vào menu Sản phẩm (1) => Đơn vị (2) => kích vào nút Thêm (3) như Hình 1 bên dưới.


Hình 1: Danh sách Đơn vị tính

+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm Đơn vị, bạn nhập thông tin cho Đơn vị cần thêm vào => Cuối cùng bạn nhấn nút Lưu để hoàn thành.


Hình 2: Thêm Đơn vị tính mới


2. Sửa, Xóa Đơn vị tính đang tồn tại

+ Để Sửa Đơn vị tính đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Đơn vị tính như Hình 1 bên trên, Bạn kích vào Biểu tượng Chiếc bút chì (Sửa - 4) ứng với Đơn vị cần Sửa => tiếp theo, bạn tiến hành Sửa thông tin cho Đơn vị đó.

+ Để Xóa Đơn vị tính đang tồn tại thì trong cửa sổ hiển thị Danh sách Đơn vị tính như Hình 1 bên trên, Bạn kích vào Biểu tượng Thùng rác (Xóa - 5) ứng với Đơn vị cần Xóa;