vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 13, 2022 - Bởi Quản trị viên

Tạo và Quản lý Nhãn hiệu sản phẩm

Nội dung bài viết:

+ Nhãn hiệu sản phẩm là gì?

+ Tạo mới Nhãn hiệu sản phẩm;

+ Sửa, Xóa Nhãn hiệu đang tồn tại;


NỘI DUNG CHI TIẾT


1. Nhãn hiệu sản phẩm là gì?

     Nhãn hiệu hàng hóa hay nhãn hàng được định nghĩa như sau: là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh, biểu trưng hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Trong phần mềm này, ta sẽ dùng Tên của Nhãn hiệu (Tên thương hiệu) để dùng làm Nhãn hiệu sản phẩm.

     Ví dụ Nhãn hiệu hàng hóa: SAMSUNG; NOKIA; G7; TRUNG NGUYÊN...


2. Tạo mới Nhãn hiệu sản phẩm

+ Bước 1: Bạn kích vào menu Sản phẩm (1) => Nhãn hiệu (2) => kích vào nút Thêm (3) như Hình 1 bên dưới.


Hình 1: Danh sách Nhãn hiệu sản phẩm

+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm Nhãn Hiệu, bạn nhập thông tin cho Nhãn hiệu sản phẩm => Cuối cùng, bạn kích vào nút Lưu để hoàn thành.


Hình 2: Thêm mới Nhãn hiệu


2. Sửa, Xóa Nhãn hiệu đang tồn tại

+ Để Sửa Nhãn hiệu đang tồn tại thì tại cửa sổ hiển thị Danh sách Nhãn hiệu như Hình 1 bên trên, bạn kích chuột vào biểu tượng chiếc bút chì (Sửa - 4) ứng với Nhãn hiệu cần Sửa => Tiến hành Sửa thông tin của Nhãn hiệu đó;

+ Để Xóa Nhãn hiệu đang tồn tại thì tại cửa sổ hiển thị Danh sách Nhãn hiệu như Hình 1 bên trên, bạn kích chuột vào biểu tượng Thùng rác (Xóa - 5) ứng với Nhãn hiệu cần Xóa=> Tiến hành Xóa Nhãn hiệu đó;