vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
August 11, 2022 - Bởi Quản trị viên

Tạo Vai trò và Quyền truy cập để chỉ định cho nhân viên

Nội dung Bài viết:

+ Quyền người dùng là gì?

+ Tạo mới Quyền người dùng;

+ Sửa, Xóa Quyền người dùng;


NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Quyền người dùng là gì?

    Quyền người dùng hay Phân quyền là việc phân bổ quyền hạn cho một thành viên được làm gì và không được làm gì trong phần mềm. Phần mềm có tính năng phân quyền chuyên sâu sẽ cho phép các nhà quản lý duy trì sự cân bằng giữa việc giúp nhân viên cộng tác, thực hiện công việc dễ dàng, đồng thời bảo vệ dữ liệu của công ty. Ví dụ: Với Nhóm Nhân viên bán hàng thì họ chỉ có thể truy cập được vào Module Bán hàng (Chỉ được phép Tạo, Xem, Không được sửa, xóa), Module Quản lý Khách hàng (Chỉ được phép Tạo, Xem, Không được xóa), Module Sản phẩm (Chỉ được phép Xem, Không được phép tạo, sửa, xóa)....

    Tính năng phân quyền tại các phần mềm của vPOS24h được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, với mong muốn giúp các nhà quản trị đạt được sự cân bằng này. 


2. Tạo mới Quyền người dùng

+ Bước 1: Kích menu Quyền người dùng (1) = > Vai trò (2) => Kích vào nút Thêm (3). Bạn thực hiện tương tự Hình 1 bên dưới.

Hình 1: Danh sách Vai trò (hay Quyền người dùng)

+ Bước 2: Trong cửa sổ Thêm Vai trò, bạn tiến hành Đặt tên cho Vai trò và Gán các quyền tương ứng với Vai trò đó => Cuối cùng Bạn nhấn nút Lưu để hoàn thành. Tương tự Hình 2 bên dưới.

Hình 2: Thêm Vai trò/Quyền người dùng mới

2.  Sửa, Xóa Quyền người dùng


+ Để sửa thông tin Vai trò/Quyền người dùng thì trong cửa sổ hiển thị danh sách Vai trò, Bạn kích vào biểu tượng chiếc bút chì (4 - trong Hình 1 bên trên) ứng với Vai trò cần sửa => Sau đó tiến hành sửa;
+ Để Xóa một Vai trò/Quyền người dùng thì trong cửa sổ hiển thị danh sách Vai trò, Bạn kích vào biểu tượng Thùng rác (5 - trong Hình 1 bên trên) ứng với Vai trò cần Xóa;