vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 11 tháng 8, 2022

Tạo và quản lý thông tin tài kho...

Nội dung bài viết:+ Tạo Tài khoản Nhân viên;+ Sửa, Xóa Tài khoản Nhân viên;NỘI...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 11 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý đại lý c?...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Tài khoản Đại diện bán hàng;+ Sửa, Xóa Tài khoả...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 11 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý Nhóm Khách hàng

Nội dung bài viết:+ Tạo Nhóm Khách hàng;+ Sửa, Xóa một Nhóm Khách hàng đang tồn...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 12 tháng 8, 2022

Bàn về Vai trò của Đại diện b...

     Đại diện bán hàng hay còn gọi là Đại lý hoặc Cộng tác viên,...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 2 tháng 9, 2022

Tạo mới và Quản lý Vai trò bộ...

     Bài viết này hướng dẫn chi tiết cách Tạo mới và Quản lý các...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 12 tháng 8, 2022

Tạo và quản lý Khách hàng

     Quản lý Khách hàng là một trong những công việc quan trọng trong ...

Đọc thêm