vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 4 tháng 9, 2022

Nghiệp vụ dành cho bộ phận Ph?...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới một đơn hàng khi Khách hàng vào Nhà hàng;+ Theo dõi ...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 7 tháng 9, 2022

Phương thức thanh toán

Chú ý:- Quý Khách vui lòng chuyển khoản theo cú pháp: Họ Tên - Số điện thoại - ...

Đọc thêm