vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 31 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý giao dịch m...

     Nhập hàng hay Mua hàng là một trong những nghiệp vụ quan trọng đ...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 1 tháng 9, 2022

Bán hàng tại điểm bán POS Quán ...

Nội dung bài viết:+ Điểm bán hay Điểm bán hàng là gì?+ Mở Giao diện Điểm bán...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 3 tháng 9, 2022

Tạo mới và Quản lý Bàn trong Nh...

     Việc định nghĩa bàn theo tầng, theo vị trí trong nhà hàng sẽ ph...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 3 tháng 9, 2022

Tạo mới và Quản lý Sản phẩm ...

     Trong quá trình bán hàng tại Nhà hàng, có những món ăn có đi kèm...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 3 tháng 9, 2022

Tạo mới và Quản lý loại hình ...

     Trong quá trình bán hàng ở Nhà hàng, đôi khi, Khách hàng cần sử ...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 4 tháng 9, 2022

Nghiệp vụ dành cho bộ phận Bế...

     Mỗi khi Nhân viên phục vụ, hay Nhân viên thu ngân, hay Nhân viên b...

Đọc thêm