vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 26 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý Chi phí

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Chi phí;+ Sửa, Xóa Chi phí đang tồn tại;+ Thêm thanh...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 26 tháng 8, 2022

Quản lý Digital Menu

Nội dung bài viết:+ Digital menu là gì?+ Lợi ích khi sử dụng digital menu;+ Cách tạ...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 26 tháng 8, 2022

Tạo mã vạch cho Sản phẩm

     Để tạo mã vạch cho sản phẩm, bạn thực hiện theo các bước s...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 28 tháng 8, 2022

Thiết lập các tham số cho Quán

     Trước khi tiến hành các thao tác nghiệp vụ về Quản trị Quán C...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 28 tháng 8, 2022

Thiết lập thông tin điểm bán ch...

Bài viết này sẽ lần lượt giúp bạn:+ Hiểu khái niệm Điểm bán là gì?+ Cách c...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 29 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý Vai trò dành cho ...

     Bài viết này hướng dẫn chi tiết cách Tạo mới và Quản lý các...

Đọc thêm