vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 25 tháng 8, 2022

Nhập giao dịch bán hàng hàng lo?...

     Nhập giao dịch bán hàng hàng loạt từ file Excel được áp dụng t...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 1 tháng 9, 2022

Hướng dẫn sử dụng dành riêng ...

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN(Dành cho Quán Cafe - Quán trà sữa - Quán ăn)(Bằng cách KÍCH CH...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 6 tháng 9, 2022

Hướng dẫn sử dụng Module Quản...

     Quản lý quan hệ khách hàng là một trong những phân hệ quan trọn...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 26 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý hoạt độn...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Giao dịch Chuyển kho;+ Hiển thị thông tin chi tiết v...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 26 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý hoạt độn...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Giao dịch điều chỉnh kho;+ Hiển thị và Xóa giao d...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 26 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý Danh mục Ch...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Danh mục Chi phí;+ Sửa, Xóa Danh mục Chi phí đang t...

Đọc thêm