vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

Bởi Quản trị viên | 12 tháng 8, 2022

Tạo mới và Quản lý nhà cung c?...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới một Nhà cung cấp;+ Sửa, Xóa một Nhà cung cấp đang...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 13 tháng 8, 2022

Nhập thông tin Khách hàng Nhà cung...

     Nhập thông tin về Khách hàng, Nhà cung cấp số lượng lớn từ Fi...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 13 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý Nhóm giá bán

Nội dung bài viết:+ Nhóm giá bán là gì?+ Tạo mới Một Nhóm giá bán;+ Sửa, Xóa, ...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 2 tháng 9, 2022

Hướng dẫn sử dụng dành cho Nh?...

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN(Dành cho Nhà hàng - Quán ăn)(Bằng cách KÍCH CHUỘT vào các Đ...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 13 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý Đơn vị tính ch...

Nội dung bài viết:+ Tạo mới Đơn vị tính;+ Sửa, Xóa Đơn vị tính đang tồn t...

Đọc thêm

Bởi Quản trị viên | 13 tháng 8, 2022

Tạo và Quản lý Nhãn hiệu sản ...

Nội dung bài viết:+ Nhãn hiệu sản phẩm là gì?+ Tạo mới Nhãn hiệu sản phẩm;+...

Đọc thêm