vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863
September 02, 2022 - Bởi Quản trị viên

Hướng dẫn sử dụng dành cho Nhà hàng

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

(Dành cho Nhà hàng - Quán ăn)

(Bằng cách KÍCH CHUỘT vào các ĐỀ MỤC để THEO DÕI chi tiết HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ứng với đề mục đó)


I. KHỞI TẠO (Mục này chỉ thực hiện trong lần đầu sử dụng hệ thống)

1.1. THIẾT LẬP HỆ THỐNG

1.1.1. Hướng dẫn Đăng ký tài khoản thành viên | Đăng nhập | Sửa thông tin Tài khoản thành viên 

(Mục này rất quan trọng cần phải thực hiện triệt để theo hướng dẫn để có thể sử dụng được hết các tính năng của phần mềm này)

1.1.2. Giới thiệu giao diện làm việc của Phần mềm Quản lý Nhà hàng - Quán ăn vPOS24h.com

1.1.3. Thiết lập các tham số cho Nhà hàng của bạn

1.1.4. Thiết lập thông tin điểm bán hàng

1.1.5. Cài đặt hóa đơn

1.1.6. Thiết lập thuế suất

(Mục 1.1.3 đến 1.1.6 thực hiện tương ứng trong menu Cài đặt)

1.1.7. Tạo mới và Quản lý Vai trò (Quyền truy cập) để gán cho Nhân viên

1.1.8. Tạo và quản lý tài khoản nhân viên

(Mục 1.1.8 thực hiện tương ứng trong menu Quản lý người dùng)

1.1.9: Tạo mới và Quản lý: Bàn trong Nhà hàng | Sản phẩm bổ sung | Loại hình dịch vụ

(Mục 1.1.9 được thực hiện trong menu Cài đặt)


1.2. QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG/NHÀ CUNG CẤP (Thực hiện trong menu Liên hệ)

(Đây cũng là nơi để Quản lý Công nợ Khách hàng - Công nợ Nhà cung cấp)

1.2.2. Tạo mới và Quản lý Khách hàng

     Đối với Nhà hàng, bạn có thể áp dụng cả cách Tạo - Quản lý Khách hàng đối với quán Cafe và cách Tạo - Quản lý Khách hàng theo hướng dẫn Chung.

1.2.3. Tạo và Quản lý Nhà cung cấp


1.3. QUẢN LÝ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ (Thục hiện trong menu Sản phẩm)

1.3.1. Tạo và Quản lý Danh mục Sản phẩm

1.3.2. Tạo và Quản lý Đơn vị tính cho sản phẩm

1.3.3. Tạo và Quản lý Nhãn hiệu sản phẩm

1.3.4. Tạo mới và Quản lý Sản phẩm/Dịch vụ

(Lưu ý: Mục này chỉ dùng để định nghĩa các thông tin về sản phẩm/dịch vụ trên hệ thống => Chưa thể tham gia bán hàng. Để tham gia các giao dịch bán hàng cần phải trải qua giai đoạn MUA HÀNG để nhập hàng vào kho)


1.4. QUẢN LÝ GIAO DỊCH MUA HÀNG (Thực hiện trên menu Mua hàng)

(Mục này dùng để nhập sản phẩm/dịch vụ vào trong kho hàng để phục vụ cho mục đích bán hàng)

1.4.1. Tạo mới và Quản lý Giao dịch Mua hàng


II. NGHIỆP VỤ DÀNH CHO NHÂN VIÊN THU NGÂN & NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (Thực hiện trên menu Bán hàng)

2.1. Mở giao diện bán hàng tại Điểm bán và thực hiện giao dịch bán hàng

(Giao diện này áp dụng cho Nhân viên Thu Ngân, Nhân viên Bán hàng tại Quầy)


2.2. Thêm giao dịch Bán hàng không dùng giao diện POS và Quản lý hàng bán trả lại

     Bạn thực hiện tương tự theo hướng dẫn trong mục 2.2 và 2.3. của Bài viết "Hướng dẫn sử dụng chung".


III. NGHIỆP VỤ DÀNH CHO BỘ PHẬN BẾP - BỘ PHẬN PHỤC VỤ (Thực hiện trên menu Phòng bếp & Đặt chỗ)

3.1. Nghiệp vụ dành cho Bộ phận Bếp

3.2. Nghiệp vụ dành cho Bộ phận Phục vụVI. HỆ THỐNG BÁO CÁO (Thực hiện trên menu Báo cáo)

4.1. Báo cáo lãi/lỗ

4.2. Báo cáo chi tiết về hoạt động mua và bán hàng

4.3. Báo cáo thuế
4.4. Báo cáo chi tiết về nhà cung cấp và khách hàng

4.5. Báo cáo chi tiết theo nhóm khách hàng

4.6. Báo cáo tồn kho và báo cáo điều chỉnh kho

4.7. Báo cáo chi tiết về các sản phẩm xu hướng (các sản phẩm khách hàng mua nhiều)

4.8. Báo cáo chi tiết về sản phẩm

4.9. Báo cáo mua hàng và bán hàng

4.10. Báo cáo thanh toán mua hàng , thanh toán bán hàng

4.11. Báo cáo chi phí

4.12. Báo cáo sổ sách kế toán

4.13. Báo cáo thông tin về đại diện bán hàng


*Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, Bạn vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo số Hotline/Zalo: 0945.062.863 hoặc Email: vPOS24hAgent@gmail.com để được giải đáp.