vPOS24hAgent@gmail.com 0945.062.863

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

(Bằng cách kích chuột vào các đường link trong từng hạng mục tương ứng để theo dõi chi tiết hướng dẫn sử dụng)

I. THIẾT LẬP HỆ THỐNG (Mục này chỉ thực hiện trong lần đầu sử dụng hệ thống)

1.1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản thành viên 

(Mục này rất quan trọng cần phải thực hiện triệt để theo hướng dẫn để có thể sử dụng được hết các tính năng của phần mềm này)

1.2. Giới thiệu giao diện làm việc của Phần mềm Quản lý Bán hàng - Quản lý kho vPOS24h.com

1.3. Thiết lập các tham số cho doanh nghiệp

1.4. Thiết lập thông tin điểm bán hàng

1.5. Cài đặt hóa đơn

1.6. Cài đặt mã vạch

1.7. Cài đặt máy in hóa đơn

1.8. Thiết lập thuế suất

1.9. Nâng cấp gói dịch vụ

(Mục 1.3 đến 1.9 thực hiện tương ứng trong menu Cài đặt)

1.10. Định nghĩa các mẫu tin nhắn SMS và Email gửi Khách hàng/nhà cung cấp/Đại lý...

(Mục 1.10 thực hiện tương ứng trong menu Mẫu thông báo)

1.11. Tạo vai trò/quyền truy cập để chỉ định cho nhân viên

1.12. Tạo và cập nhật thông tin tin tài khoản nhân viên

1.13. Tạo và cập nhật thông tin Đại diện bán hàng (đại lý, cộng tác viên)

(Mục 1.11 đến 1.13 thực hiện tương ứng trong menu Quản lý người dùng)

II. TẠO VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/NHÀ CUNG CẤP (Thực hiện trong menu Liên hệ)

2.1. Tạo nhóm khách hàng/nhà cung cấp

2.2. Tạo và cập nhật thông tin khách hàng

2.3. Tạo và cập nhật thông tin nhà cung cấp

2.4. Nhập danh sách khách hàng/nhà cung cấp số lượng lớn

III. TẠO VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ (Thục hiện trong menu Sản phẩm)

3.1. Tạo và cập nhật nhóm giá bán

3.2. Tạo và cập nhật Đơn vị tính cho sản phẩm/dịch vụ

3.3. Tạo và cập nhật Nhãn hiệu sản phẩm

3.4. Tạo và cập nhật thông tin về các nội dung Bảo hành

3.5. Định nghĩa và cập nhật thông tin về các Biến thể sản phẩm

3.6. Tạo mới và cập nhật sản phẩm/dịch vụ

3.7. Nhập sản phẩm/dịch vụ theo số lượng lớn (theo lô)

3.8. Nhập số dư đầu kỳ theo số lượng lớn (theo lô)

(Lưu ý: Mục này chỉ dùng để định nghĩa các thông tin về sản phẩm/dịch vụ trên hệ thống => Chưa thể tham gia bán hàng. Để tham gia các giao dịch bán hàng cần phải trải qua giai đoạn MUA HÀNG để nhập hàng vào kho)

IV. TẠO VÀ CẬP NHẬT CÁC GIAO DỊCH MUA HÀNG (Thực hiện trên menu Mua hàng)

(Mục này dùng để nhập sản phẩm/dịch vụ vào trong kho hàng để phục vụ cho mục đích bán hàng)

4.1. Tạo mới và cập nhật giao dịch mua hàng

4.2. Hiển thị danh sách các giao dịch mua hàng và thực hiện giao dịch trả lại hàng mua

V. TẠO CÁC ĐƠN HÀNG VÀ BÁN HÀNG (Thực hiện trên menu Bán hàng)

5.1. Mở giao diện bán hàng tại Điểm bán và thực hiện giao dịch bán hàng

5.1. Thêm mới giao dịch bán hàng (Không dùng giao diện POS - Bán hàng tại điểm bán)

5.2. Tạo và chỉnh sửa các chương trình giảm giá

5.3. Các thao tác với giao dịch bán hàng & Hàng bán trả lại

5.3. Thao tác với hoạt động giao hàng

VI. TẠO MỚI VÀ CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN KHO VÀ ĐIỀU CHỈNH KHO(Thực hiện trên menu Chuyển kho Điều chỉnh kho)

6.1. Thêm mới và chỉnh sửa hoạt động chuyển kho

6.2. Thêm mới và cập nhật hoạt động Điều chỉnh kho

VII. CÁC THAO TÁC VỚI CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG (Thực hiện trên menu Chi phí)

7.1. Tạo mới và cập nhật danh mục chi phí

7.2. Tạo mới và cập nhật Chi phí

VIII. BÁO CÁO (Thực hiện trên menu Báo cáo)

8.1. Báo cáo lãi/lỗ

8.2. Báo cáo chi tiết về hoạt động mua và bán hàng

8.3. Báo cáo thuế
8.4. Báo cáo chi tiết về nhà cung cấp và khách hàng

8.5. Báo cáo chi tiết theo nhóm khách hàng

8.6. Báo cáo tồn kho và báo cáo điều chỉnh kho

8.7. Báo cáo chi tiết về các sản phẩm xu hướng (các sản phẩm khách hàng mua nhiều)

8.8. Báo cáo chi tiết về sản phẩm

8.9. Báo cáo mua hàng và bán hàng

8.10. Báo cáo thanh toán mua hàng , thanh toán bán hàng

8.11. Báo cáo chi phí

8.12. Báo cáo sổ sách kế toán

8.13. Báo cáo thông tin về đại diện bán hàng